Om

Produkter

Kontakt

På svenska

In english

OM

 

Danex tillverkar och marknadsför egna produkter för bättre arbetsmiljö inom bygg- och industrisektorn. Företaget grundades 1986 och ingår sedan 1999 i Crenor gruppen.

 

Huvuddelen av produkterna är avsedda att användas tillsammans med vakuumaggregat och då speciellt i samband med uttransport av material från rivnings- eller saneringsarbeten. De kan även användas vid tillfällen då man önskar återföra spillmaterial till produktionen eller för att minska materialets fraktion, till säljbar vara för annat bruk.

 

Fördelarna med vakuumtransport av fraktionerat material, är dels att man får en effektiv materialhantering som samtidigt ger en avsevärt förbättrad arbetsmiljö för operatören, samtidigt som man i många fall kan återvinna stora delar av materialet till annat ändamål.

 

Även de maskiner som är avsedda för vakuumtransport, kan enkelt modifieras för att lossa materialet på transportband.

 

Det avvibrerade stativet "Y-lätt" ger en avsevärd minskning av vibrationsnivån för de som utför manuella bilningsarbeten.

 

Komprimatorer och asbestverktyg är avsedda för effektiv och säker hantering av hälsovådligt avfall för efterföljande deponi.

 

Tillverkning av våra produkter lägger vi ut till olika företag inom Skellefteåregionen.

Danex AB              Servicegatan 1, SE-931 76 Skellefteå, Sweden               +46 (0)910-35 800               danex@danexab.se