Om

Produkter

Kontakt

På svenska

In english

Avvibreringsstativ

Blåsficka

Golvprovare

Hammarkvarn

Komprimator

Kross

Mattläggning

Slangbärare

Tegelsåg/rensare

TEGELSÅG OCH -RENSARE

 

 

DX 2509 tegelsåg

 

DX 2509 är en robust såg speciellt konstruerad för sågning av tegel. Då återanvändning av tegel ligger helt rätt i tiden m.t.p. ekologiskt tänkande och kretsloppsanpassning, har vi i nära samarbete med Malmö Återbyggdepå utvecklat tegelsågen. Vid sågning av homogent tegel erhåller man en vacker levande yta, som lämpar sig mycket väl som golv eller väggbeklädnad.

 

DX2509 har ett fast sågbordet som är försett med en Ø600 mm diamantsågklinga som löper på en räls med 2000 mm slaglängd. Tegelstenarna ställs mot en anhållslinjal. Anhållet tillåter inställning av kapbredd mellan 20-140 mm. Matningen av klingan sker med kuggrem och drivs av en PLC-styrd kuggväxelmotor.

 

Matningshastigheten styrs automatiskt av hur tungt belastad sågmotorn är beroende av typ av sten och såghöjd. Tegelsågen är försedd med separat kylvattenpump och avrinningsränna för kylvatten. Med hjälp av några enkla slamavskiljare kan kylvattnet recirkuleras.

 

TEKNISK DATA

 

Elektrisk anslutning

Mått (L x B x H)

Vikt

Motoreffekt (såg)

Motoreffekt (matning)

Motoreffekt (kylvätskepump)

Max såglängd

Max såghöjd

Sågklinga

Kapbredd, max - min

 

16 A/400 V, trefas

3120 x 750 x 1600 mm

475 kg

7,5 kW

0,18 kW

1 kW

2000 mm

150 mm

Ø600 mm

20-140 mm

 

 

REDY tegelrensaren

 

REDY är mycket enkel att använda och dessutom snabb, den rensar utan problem 6-7 stenar i minuten. Tegelstenen trycks genom en avskrapningsöppning varvid murbruket skalas av.

 

REDY är säker eftersom att hydraulventilen är tvåhandsfattad, vilket innebär att man först med den ena handen frigör spakspärren och först därefter kan man manövrera spaken med den andra handen. Ingen risk för klämskador förekommer alltså.

 

REDY är försedd med två, tre eller fyra avskrapningsstål som samtliga är inställbara, varför de kan anpassas till olika tegelstensformat och även ställas in, allt eftersom stålen slits.

 

TEKNISK DATA

 

Vikt

Mått (L x B x H)

Arbetshöjd

Slaglängd

Maximal tryckkraft

 

HYDRAULAGGREGAT

 

Elektrisk anslutning

Motoreffekt

Oljevolym

Hydraulolja

Vikt

 

70 kg

1090 x 650 x 1100 mm

855 mm

300 mm

1250 kp

 

 

 

16 A/400 V, trefas

3,0 kW, 6,8 A

30 l

Agrol Hydraul SHS 23 el. motsv.

100 kg

 

Danex AB              Servicegatan 1, SE-931 76 Skellefteå, Sweden               +46 (0)910-35 800               danex@danexab.se